Obowiązek informacyjny RODO:

  1. Administratorem pani/pana danych osobowych jest Fizjoterapia Ewa Cybulska, ul. Armii Krajowej 3A/22, 11-300 Biskupiec, PL, NIP:7393492034, e-mail kontakt@fizjoterapiaewacybulska.pl , oraz Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-722) przy Al. KEN 105 lok. U4, KRS: 0000515914 będący współadministratorem danych.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji związanych ze świadczonymi usługami oraz świadczenia usług z zakresu fizjoterapii, masażu, treningów personalnych, treningów medycznych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat (20 lat w przypadku dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. W sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medyczne oraz sposobów jej przetwarzania)
  5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wpsierające systemy teleinformatyczneAdministratora, świadczące uługi związane z bieżącą działalnościąAdministratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stowanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym